Opakované školenie

Opakované školenie hlavných inštruktorov

Školenie, ktoré je povinné zo zákona, predstavuje prvý stupeň prípravy hlavného inštruktora v systéme duálneho vzdelávania. Získaný certifikát má platnosť 7 rokov. Po uplynutí tejto doby je nutné absolvovať opakované školenie. To je druhým stupňom profesijného rastu hlavného inštruktora a zároveň aj podmienkou, aby zamestnávateľ mohol naďalej pôsobiť v systéme duálneho vzdelávania.

Cieľ opakovaného školenia

Aby zamestnávateľ mohol aj naďalej poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je nutné, aby ním poverení hlavní inštruktori absolvovali opakované školenie a získali tak certifikát s platnosťou ďalších 7 rokov.

Získavanie nových poznatkov

Hlavní inštruktori by sa mali neustále vzdelávať. Žijeme v dynamickom svete a 7 rokov je dlhé obdobie. Za tento čas sa zmenila legislatíva, intenzívne sa rozpráva o 4. priemyselnej revolúcii a menia sa taktiež žiaci prichádzajúci do firiem v rámci duálneho vzdelávania. Je tak potrebná vysoká úroveň flexibility, ktorú pomáha zvyšovať práve neustále vzdelávanie sa.

Odpoveďe na praktické otázky

Naším cieľom je sprostredkovať stretnutie, ktoré nebude len nutnosťou, ale aj užitočne stráveným časom. Popri obsahu, ktorý považujeme za dôležité si prejsť, bude priestor aj na vaše otázky a diskusiu. Každé opakované školenie sa snažíme personalizovať podľa potrieb účastníkov, aby sme naplnili ich očakávania.

Aký je harmonogram a priebehškolenia?

Všeobecné informácie o školení

Opakované školenie je bezplatné. Hlavných inštruktorov so sedemročnou praxou považujeme za skúsených expertov, preto sme školenie zhutnili do jedného dňa.

Školenie

V rámci opakovaného školenia venujeme pozornosť 3 okruhom tém, ktoré považujeme za dôležité. Ide konkrétne o:

– praktické vyučovanie u zamestnávateľa (legislatívne zmeny, BOZP),
– plánovanie a organizáciu praktického vyučovania (spolupráca so školou na tvorbe školského vzdelávacieho programu, dokumentácia praktického vyučovania),
– prácu so žiakom na praktickom vyučovaní (práva a povinnosti žiaka, adaptačný proces).

Chceme, aby čas strávený na školení bol pre vás príjemný a užitočný zároveň. Uvedené témy preto prezentujeme interaktívnou formou na modelových situáciách z praxe.

Certifikát

Výsledkom je certifikát o absolvovaní opakovaného školenia hlavných inštruktorov, ktorý má platnosť 7 rokov.

Prihláste sa na školenie

Prihláste sa na konkrétne školenie pomocou nášho online prihlasovacieho systému, v ktorom nájdete prehľadný kalendár s nadchádzajúcimi školeniami.

Máte otázku?Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok k našim školeniam či webinárom nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Pošlite nám správu

    Shopping Basket