Aktualizačné školenie

Hlavný inštruktor

Hlavný inštruktor získa po absolvovaní povinného školenia zo zákona certifikát s platnosťou 7 rokov. Ten je prenosný, teda nie je viazaný na zamestnávateľa. Hlavný inštruktor môže aj po zmene zamestnávateľa vykonávať svoju prácu, pokiaľ má platný certifikát a nový zamestnávateľ je zapojený do systému duálneho vzdelávania.

Aktualizačné vzdelávanie

Systém duálneho vzdelávania je veľmi dynamický. Preto ponúkame všetkým hlavným inštruktorom po minimálne 2 rokoch výkonu svojej práce možnosť obnoviť si vedomosti a absolvovať tzv. aktualizačné vzdelávanie. 

Cieľ aktualizačného školenia

Cieľom aktualizačného školenia je informovať hlavných inštruktorov o nových legislatívnych požiadavkách a zodpovedať im otázky, ktoré nazbierali počas svojho pôsobenia.

Aktualizácia legislatívnych požiadaviek

Ako stavovské a profesijné organizácie neustále sledujeme zmeny v legislatíve, dokonca ich často pripomienkujeme. Aj preto vieme, že dochádza k množstvu rozličných úprav. ktoré môžu nastať od absolvovania povinného školenia hlavných inštruktorov zo zákona. Tieto zmeny zrozumiteľne spracúvame a pravidelne o nich informujeme zamestnávateľov i hlavných inštruktorov.

Vzájomné stretnutie inštruktorov

Aktualizačné školenie vnímame ako prospešné aj z hľadiska osobného kontaktu s ostatnými hlavnými inštruktormi. Pridanou hodnotou môže byť stretnutie s regionálnym koordinátorom. Ten je pripravený diskutovať na témy, ktoré vás budú zaujímať.

Aký je harmonogram a priebehškolenia?

Všeobecné informácie o školení

Aktualizačné školenie je bezplatné. Vieme, že zamestnávatelia sú často zaneprázdnení, preto sme sa rozhodli školenie poňať ako 1-dňové intenzívne stretnutie so skupinou maximálne 10 hlavných inštruktorov.

Školenie

Lektor v rámci školenia vysvetlí najdôležitejšie zmeny v legislatíve, ku ktorým došlo za posledné 2 roky. Pripomenie základné poznatky ohľadom zákonov a pedagogicko-psychologickej časti práce so žiakom. Zároveň zodpovie otázky hlavných inštruktorov. Súčasťou školenia je priestor na diskusiu a vzájomné zdieľanie skúseností. A to nielen medzi hlavnými inštruktormi, ale aj s prítomným regionálnym koordinátorom.

Aktualizačné školenie vnímame taktiež ako nástroj na zber podnetov a návrhov, pričom vieme podniknúť kroky, aby boli zapracované do ďalšej novely zákona. Tým zabezpečíme zlepšenie systému duálneho vzdelávania.

Doklad o absolvovaní

Každý účastník získa doklad o absolvovaní aktualizačného školenia a zároveň ocenenie zamestnávateľa za to, že je aktívny v oblasti rozvoja systému duálneho vzdelávania a svojich zamestnancov.

Prihláste sa na školenie

Prihláste sa na konkrétne školenie pomocou nášho online prihlasovacieho systému, v ktorom nájdete prehľadný kalendár s nadchádzajúcimi školeniami.

Máte otázku?Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok k našim školeniam či webinárom nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Pošlite nám správu

    Shopping Basket