Kto stojí za projektom

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy je moderná zamestnávateľská organizácia, ktorá sa podieľa na formovaní predvídateľného a stabilného podnikateľského prostredia. Tvoria ju priemyselné i dopravné zväzy a ich členské firmy, a to nielen z automobilového, strojárskeho, elektrotechnického a hutníckeho priemyslu, ale aj zo sektora dopravy a logistiky.

Jej poslaním je identifikovať potreby zväzov, pružne reagovať a presadzovať ich najmä prostredníctvom členstva v Hospodárskej a sociálnej rade SR, Európskom hospodárskom a sociálnom výbore či Aliancii sektorových rád Slovenska. APZD sa intenzívne venuje kľúčovej oblasti odborného vzdelávania, prepájaniu trhu práce so školským prostredím a významnej podpore duálneho vzdelávania.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR je najdlhšie pôsobiacou zamestnávateľskou organizáciou v SR, vznikla v roku 1991. Jej členmi sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia zo všetkých odvetví národného hospodárstva. Vytvára podmienky pre dynamický rozvoj podnikania, ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských či obchodných záujmov svojich členov.

AZZZ SR je súčasťou Hospodárskej a sociálnej rady SR, kde má, ako jediná zamestnávateľská organizácia, svojho zástupcu vo funkcii podpredsedu HSR SR. Vo vzdelávaní sa sústreďuje na spoluprácu zamestnávateľov so školami. Predovšetkým, na rozvoj a podporu stredného odborného vzdelávania vrátane systému duálneho vzdelávania.

Slovenská banská komora

Slovenská banská komora je neštátnou stavovskou organizáciou so sídlom v Banskej Štiavnici a úradom v Prievidzi. Združuje ťažobné organizácie, vedecké inštitúcie a ústavy, školy, občianske združenia i súkromných podnikateľov. Jej poslaním je uplatňovanie spoločných záujmov členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v baníctve, geológii a v banských činnostiach.

Spolupracuje pri tvorbe legislatívy, pripravuje odborné stanoviská, je súčasťou expertných komisií a zúčastňuje sa rokovaní výborov NR SR. Pracuje na podpore a ochrane podnikania svojich členov na Slovensku i v zahraničí. V odbornom vzdelávaní sa sústreďuje najmä na špecifické odbory potrebné pre oblasť baníctva, ťažobníctva a zušľachťovania surovín.

Slovenská živnostenská komora

Slovenská živnostenská komora je stavovská organizácia, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Prostredníctvom Rozhodcovského súdu pomáha pri riešení obchodných sporov.

Podieľa sa na zlepšovaní celkových podmienok živnostenského podnikania, zabezpečuje vzdelávanie a skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. Rozvíja spoluprácu stredných škôl so zamestnávateľmi, trhom práce, podporuje rozvoj a zachovanie remesiel, podieľa sa na zvyšovaní kvality vzdelávania a odbornej prípravy na školách.

Webová stránka www.skolenieinstruktorov.sk je financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Máte otázku?Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok k našim školeniam či webinárom nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Pošlite nám správu

    Shopping Basket