ZÍSKAJTE NAJLEPŠÍCH Z NAJLEPŠÍCH

S nami napredujete
v systéme duálneho vzdelávania

Zabezpečujeme školenia hlavných inštruktorov, ktoré umožnia vašej spoločnosti držať krok s dobou a realizovať duálne vzdelávanie žiakov. Spolupracujeme s renomovanými partnermi a sme pripravení odovzdať vám cenné poznatky z praxe. Ponúkame taktiež webináre nabité užitočnými informáciami.

ZÍSKAJTE
NAJLEPŠÍCH
Z NAJLEPŠÍCH

S nami
napredujete
v systéme duálneho vzdelávania

Zabezpečujeme školenia hlavných inštruktorov, ktoré umožnia vašej spoločnosti držať krok s dobou a realizovať duálne vzdelávanie žiakov. Spolupracujeme s renomovanými partnermi a sme pripravení odovzdať vám cenné poznatky z praxe. Ponúkame taktiež webináre nabité užitočnými informáciami.
 
 

Povinné školenie zo zákona

Firma, v ktorej pracujem sa zapojila do duálneho vzdelávania a chcem sa stať hlavným inštruktorom.

 
 
 
 

Aktualizačné školenie

Ako hlavný inštruktor pôsobím minimálne 2 roky, rád by som si však oprášil a aktualizoval vedomosti.

 
 
 
 

Opakované školenie

Môjmu certifikátu hlavného inštruktora onedlho vyprší platnosť a chcem získať nový.

 

 
 
 
 

Zaškolenie inštruktorov
vo firme

Ako hlavný inštruktor by som rád u nás vo firme vyškolil inštruktorov, ktorí budú pracovať so žiakmi na pracovisku.

 
 

Organizácie, ktoré zastrešujú školenia hlavných inštruktorov

0 +
POČET ZAMESTNÁVETEĽOV V SVD
0 +
POČET SEKTOROV ZAPOJENÝCH V SDV
0 +
POČET ŽIAKOV ZAPOJENÝCH V SDV

Pomáhame firmámrozvíjať sa

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v automobilovom sektore, ale aj mnohých ďalších odvetviach, vytvoril potrebu vychovávať si kvalitných budúcich odborníkov už v mladom veku. A tak vznikol systém duálneho vzdelávania. Počas nášho pôsobenia na trhu sa nám podarilo nazbierať cenné know-how, ktoré sme pripravení odovzdať tak začínajúcim, ako aj zabehnutým hlavným inštruktorom vo firmách.

Naša lektorka má viac ako 15-ročné skúsenosti z oblasti pedagogiky a vzdelávania dospelých. Pôsobila nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Firmám pomáhame napredovať a dosahovať stanovené ciele, čím prispievame k rastu slovenského hospodárstva.

Čo pre mňa znamená príprava hlavného inštruktora v duálnom vzdelávaní?

Rozvíjanie schopností komunikácie so žiakmi. Nové spôsoby a práca s mladými ľuďmi.

TATRAVAGÓNKA, Tlmače, spol. s.r.o.
Andrej Bátovský

Spokojný žiak, získavanie nových skúseností. Férový prístup k žiakom a zamestnancom.

Scania Slovakia. s.r.o.
Marián Slimák

Možnosť skvalitňovať sa v práci hlavného inštruktora. Byť viac zodpovedný a trpezlivý.

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
Andrej Mikulec

Snaha o to, aby sa k žiakom pristupovalo bez akéhokoľvek nálepkovania.

Ondrej Trčan Sonne Chrystal
Andrej Trčan

Získanie nových skúseností z práce s ľuďmi, ale aj odovzdávanie skúseností mladším generáciám.

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
Jakub Michalovič

Je to možnosť pre firmy, ako si získať nových zamestnancov.

Ondrej Trčan Sonne Chrystal
Michaela Uhríková

Možnosť naučiť sa pracovať s mladými ľuďmi.

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
Tomáš Horváth

Je to dobrý štart pre žiakov, školu, ale aj firmu. Je potrebné dať takému vzdelávaniu šancu.

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
Juraj Breča

Je to nová výzva pre nové generácie.

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
Ferdinand Farkaš

Školenie je cesta ako zabezpečiť prenos informácií k mladým, a tak zabezpečiť náš ďalší rozvoj.

Daikin Slovakia, s.r.o.
Vladimír Orovnický

Skúsenosť na celý život a prax je najlepší učiteľ.

Duálna akadémia
Michal Voloch

Výzva k podpore, spolupráci, skúsenostiam, vedomostiam a kreativite.

Wöhrle, k.s., Šurany
Ján Kováč, Silvia Slamenková 

Základ pre vnímanie budúcnosti našej krajiny.

Stellantis, s.r.o.
Peter Lukačovič

Príležitosť nasmerovať spoločnosť na lepšiu cestu.

Stellantis, s.r.o.
Andrej Polák

Zmenil sa môj pohľad na systém a fungovanie duálneho vzdelávania.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Ján Mellen

Pochopil som myslenie a správanie jednej generácie a našiel som spôsoby ako s touto generáciou komunikovať.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
František Beké

Na školení nás zaujala diskusia o klasifikácii, nálepkovaní žiakov a hodnotení. Už vieme, že hlavný inštruktor hodnotí.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Lenka Ďurejeová, Ivana Trenčáková, Denisa Kršková

Školenie mi otvorilo pohľad na generáciu Z a ukázalo mi, čo všetko dokážeme pri dobrej komunikácii.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Andrej Šimkovič

Školenie mi umožnilo pozrieť sa na systém duálneho vzdelávania z inej perspektívy. Začal som uvažovať o tom, ako sa dá aplikovať v našej spoločnosti.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Stanislav Behún

Školenie mi umožnilo pochopiť všetky legislatívne otázniky duálneho vzdelávania a pre mňa bolo zaujímavé i to, ako je možné porozumieť generácii Z.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Erik Petráš

Prečo  absolvovať školeniev spolupráci s nami?

Koncept školení je postavený na našom presvedčení, že všetci sme si rovní a každý je odborník vo svojej oblasti. Naša lektorka má ústretový prístup. Rada zodpovie všetky otázky účastníkov. Prijíma spätnú väzbu, ktorá nám pomáha zdokonaľovať naše služby pre vás.
Sme odborníkmi v oblastiach, v ktorých vás vzdelávame. Veríme však, že stále máme priestor pre rozvoj. Sledujeme nové trendy a dianie v odbornom vzdelávaní. Zbierame informácie a hodnotíme príklady, ktoré nám umožňujú zlepšovať naše školenia.

Každý teoretický poznatok sa snažíme prepojiť na príkladoch z praxe. Účastníci školenia tak dokážu získané informácie ľahšie aplikovať do praxe.

V rámci prezenčného školenia sa vždy snažíme zabezpečiť motivačnú diskusiu so skúseným hlavným inštruktorom, ktorý už pôsobí v praxi. Účastníci tak majú možnosť získať informácie „z prvej ruky“ a môžu aktívne diskutovať o témach, ktoré ich zaujímajú.

Školenia hlavných inštruktorov sa konajú v konkrétnych spoločnostiach. Účastníci sa v rámci krátkej prehliadky oboznámia s pracoviskom praktického vyučovania a organizáciou systému duálneho vzdelávania u daného zamestnávateľa. Získajú tak lepší prehľad o tom, ako sa teória dá funkčne aplikovať do praxe.

Firmy, ktoré podporujeme v systéme duálneho vzdelávania

Máte otázku?Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok k našim školeniam či webinárom nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Pošlite nám správu